AVG

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt (bijvoorbeeld om een offerte te kunnen uitbrengen), worden door ons strikt vertrouwelijk gebruikt en niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Geeft u ons de opdracht om voor u een project uit te voeren, dan kan het zijn dat wij uw gegevens aan derden beschikbaar moeten stellen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als leveranciers materialen op uw adres moeten afleveren.

U mag er in dit soort situaties op vertrouwen dat de bedrijven waar wij zaken mee doen, op dezelfde zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan als dat wij dat doen. Op eerste verzoek van u verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen.