Williams Garden helpt met vergroening!

Én we helpen je met de aanvraag van de subsidie!

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van onze gezamenlijke leefomgeving. En dat is goed! Per saldo is het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het klimaat verandert. Weersextremen met droogte, hitte en hoosbuien zullen vaker voorkomen. Daar kunnen we ons op voorbereiden. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om onze leefomgeving daarop in te richten. In natte perioden moet regenwater snel afgevoerd kunnen worden; in tijden van droogte willen we water juist langer vasthouden. Meer beplanting en bomen kunnen zorgen voor schaduw en verkoeling bij erg warm weer.

Ook inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen meehelpen met maatregelen in eigen tuin of op eigen terrein. Om daarbij te helpen is er een subsidieregeling voor maatregelen die helpen om overlast door klimaatverandering te voorkomen. Denk daarbij aan vervanging van tuintegels door planten, plaatsing van een regenton of het aanbrengen van waterdoorlatende verharding in de tuin. Inwoners die daarbij met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in een bepaalde straat, wijk, vereniging of stichting, kunnen subsidie krijgen. Het is niet nodig dat je elkaar al kent vóórdat de aanvraag gedaan wordt; het is juist mooi als je elkaar door deze aanvraag leert kennen en samenwerkt.

Mogelijkheden

Belangrijk om te weten is dat de subsidie geldt voor maatregelen die overlast door water of hitte verminderen. Samen met buren kun je maatregelen combineren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

Mogelijkheid 1 • Tegels eruit, planten erin (minimaal 10 m2 tuin, maar geen kunstgras)

Veel tegels in de tuin zorgt voor veel regenwater in het riool. Tijdens een hoosbui kan het riool niet al het regenwater afvoeren. Met minder tegels voorkom je daarom natte voeten. Dit zorgt ook nog eens voor een koelere tuin in de zomer.

 

Mogelijkheid 2 • Een groen dak

Een ‘groen’ dak houdt regenwater vast. Zo ontstaat er minder snel wateroverlast. Een groen dak kan wel 40 liter per vierkante meter vasthouden. Het levert ook nog eens een koeler huis op in de zomer. Controleer eerst of het dak structureel sterk genoeg is.

 

Mogelijkheid 3 • Geveltuin (minimaal 5 m2)

 Verwijder een rijtje stoeptegels, graaf wat grond weg en vervang dat door aarde en planten. Dit levert mooie mini-tuintjes op en zorgt voor waterafvoer. Check wel even bij de gemeente of het mag. Er kunnen namelijk leidingen in de grond liggen.

 

Mogelijkheid 4 • Grind in plaats van stenen

  Kies grind voor je oprit of terras. Het regenwater kan dan makkelijk in de bodem wegzakken. Let op: poreuze klinker en vlonders vallen niet onder deze subsidieregeling.

 

Hoe werkt het?

De verdere procedure is eenvoudig en bestaat uit de volgende stappen:

 1. Vul het aanvraagformulier in en maak foto’s van de huidige situatie
 2. Stuur aanvraagformulier en foto’s naar :
 3. Waterschap Rivierenland
 4. a.v. Secretariaat afd. Omgeving & Communicatie
  Postbus 599
  4000 AN TIEL
  Of per mail naar: klimaatactief@wsrl.nl
 5. De aanvraag wordt hierna beoordeeld; dit duurt vier tot zes weken. Let op : Je kunt in deze beoordelingsperiode wél met de werkzaamheden gaan starten, maar doe dat niet eerder dan dat je de ontvangstbevestiging van de subsidieaanvraag hebt gekregen. Komen de maatregelen in aanmerking? Dan krijg je bericht en kun je de werkzaamheden uitvoeren. Na afloop van de werkzaamheden dien je de rekeningen in te sturen, samen met foto’s van het resultaat. Dat wordt beoordeeld en als alles klopt dan krijg je bericht en komt de subsidie op je rekening.

Een paar basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

 • Wonen en maatregelen nemen binnen het gebied van Waterschap Rivierenland.
 • Nog niet begonnen zijn
 • Samen met minimaal één buur, vriend, familielid of wijkvereniging aanvragen.
 • De aanvraag bedraagt minimaal € 1000,- (gezamenlijk met uw mede-aanvrager) aan subsidiabele maatregelen.
 • De maatregel zorgt voor verbetering van de bestaande situatie. Nieuwbouw is dus uitgesloten. Naast deze voorwaarden hanteren we per type maatregel richtlijnen.

Wat doet Williams Garden voor je?

 • Wij informeren je over de subsidiemogelijkheden
 • Wij brengen je in contact met een mede subsidieaanvrager
 • In onze offerte geven wij duidelijk aan welke werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen
 • Wij begeleiden je met jouw aanvraag
 • Én wij voeren de werkzaamheden natuurlijk met veel plezier en toewijding voor je uit.

 

× Direct professioneel advies.